Looking for something?

Gemeente Leiden – Animatie Zorgcampagne

De campagne Leiden Verandert maakt de inwoners van Leiden duidelijk waar zij met hun vragen terecht kunnen over de veranderende zorg. Door middel van animatie, abri’s, artikelen in de Stadskrant, social media en een buurtcaravan weten burgers wat de veranderingen inhouden. Wat dat voor hen betekent en wat er van hen wordt verwacht (meer gebruik maken van eigen netwerk) én waar zij terecht kunnen voor ondersteuning of zorgvragen. Ook was een deel van de campagne gericht op zorgverlenende instanties in Leiden, zorgpartners, huisartsen en paramedici.